poziomy zaawansowania

p1

kraby

Dzieci w wieku 4-8 lat. Oswajanie z wodą, nauka pływania od podstaw
ze sprzętem (rękawki, makaron, deski).

P1+

kraby+

Dzieci w wieku 4-8 lat, oswojone z wodą, potrafiące przepłynąć niewielki odcinek
z makaronem/deską, nauka pływania od podstaw.

P2

szprotki

Dzieci w wieku 5-8 lat, oswojone z wodą, posiadające umiejętności
poruszania się w wodzie przy użyciu deski.

P2+

szprotki+

Dzieci w wieku 5-8 lat, posiadające umiejętności poruszania się w wodzie bez pomocy sprzętu. Nauka i doskonalenie stylu grzbietowego
 i kraula.

p3

raki

Dzieci w wieku 8-13 lat. Oswajanie z wodą, nauka pływania od podstaw
ze sprzętem 
(makaron, deski).

P4

szczupaki

Dzieci w wieku 8-13 lat, posiadające umiejętność poruszania się w wodzie bez pomocy sprzętu. Nauka stylu grzbietowego i kraula.

P5

delfiny

Dzieci w wieku 10-15 lat. Doskonalenie stylu grzbietowego i kraula, nauka stylu klasycznego
 i motylkowego.

P6

rekiny

Dzieci i młodzież w wieku 12 lat i więcej. Osoby posiadające umiejętność pływania wszystkimi stylami (grzbiet, kraul, klasyk i motyl) – doskonalenie techniki.

P7

dorośli

Osoby powyżej 17 roku życia. Nauka pływania od podstaw przy pomocy sprzętu.

P7+

dorośli+

Osoby powyżej 17 roku życia. Doskonalenie pływania kraulem i grzbietem. Nauka stylu klasycznego i motylkowego.