Misja Stowarzyszenia Pływaskiego Sebastiana Karasia

Stowarzyszenie Pływackie Sebastiana Karasia dedykuje się promocji i rozwijaniu pływania jako sportu, stylu życia i narzędzia do osobistego rozwoju. Naszym celem jest tworzenie inspirującej społeczności pływackiej, która wspiera każdego, by osiągnąć swoje
cele w wodzie i poza nią.

Celem Stowarzyszenia jest:

1) Upowszechnianie, promowanie i wspieranie kultury fizycznej i sportu, jak również wszelkich form aktywności fizycznej w szczególności poprzez promowanie pływania, w tym pływania długodystansowego i innych sportów wodnych;

2) Rozwijanie nauki, kultury, oświaty poprzez uczestnictwo doraźne (np. rekreacyjne) lub zorganizowane, wpływające na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej uczestników, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach; 

3) Działanie na rzecz kultury fizycznej, w tym sportu, rekreacji ruchowej oraz profilaktyki zdrowotnej oraz krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej i sportu w zakresie pływania, w tym pływania długodystansowego;

4) Działalność na rzecz niepełnosprawnych oraz ich integracji, w tym promowanie oraz wspieranie kultury fizycznej oraz sportu, w szczególności pływania i sportów wodnych, dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży; 

5) Promowanie i propagowanie postaw obywatelskich; 

6) Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez propagowanie wszelkich form aktywności fizycznej w szczególności poprzez promowanie pływania i innych sportów wodnych; 

7) Promowanie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

8) Promowanie szeroko pojętego bezpieczeństwa nad wodą, w tym bezpiecznego pływania w naturalnych zbiornikach wodnych

Stowarzyszenie Pływackie Sebastiana Karasia jest miejscem, w którym miłość do wody, rywalizacja i wspólnotowe wartości łączą się. Nasza misja polega na tworzeniu środowiska, w którym wszyscy członkowie mogą osiągnąć swoje cele pływackie, kształtować swoje charaktery i czerpać radość z życia w wodzie.

Bądź lepszym pływakiem,

Bądź lepszym człowiekiem.